Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü Raporu

İşgücü Piyasası Araştırmalarının temel amaçları, işgücü piyasası ile ilgili periyodik bilgi elde etmek, işgücü piyasasında mevcut ve gelecek dönemde meydana gelen veya gelmesi beklenen sektörel ve mesleki değişim ile gelişmeleri izlemek, işgücü piyasasının talep yapısını ortaya koymak ve bu sonuçlar üzerinden aktif istihdam politikalarına veri kaynağı teşkil etmek şeklindedir. Bu kapsamda 2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırması 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında 2-9, 10-19 ve 20+ işyerleri ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılmış olan bu araştırmada il düzeyinde sonuç alabilmek maksadıyla 20 ve daha fazla kişi istihdam eden işyerleri için 77 ilde tamsayım, 4 ilde örneklem yöntemiyle saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Örneklem yapılan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’dır. 2-9 ile 10-19 arası çalışanı olan işyerlerinde ise Türkiye geneli sonuç alabilmek için örneklem yöntemi kullanılmıştır.

2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında 83 bin 887 işyeri ziyaret edilerek 1 milyon 411 bin 802 işyerine yönelik veri derlenmiştir. 1 milyon 411 bin 802 işyerinde 13 milyon 22 bin 547 çalışan tespit edilmiştir.

2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları kullanılarak Türkiye geneli ve il raporları dışında sektörel raporlar da oluşturulmuştur. Bu raporda Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü özelinde sonuçlar irdelenecektir. Bu sebeple rapor içerisinde Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründen bahsedilirken “sektör” ibaresi zaman zaman kullanılmıştır.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörünün alt sektörleri içinde Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) yer almaktadır. Özellikle raporda meslek bazında veriler incelenirken Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörünün kapsamı dikkate alınmalıdır.

2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründe 3 bin 965 işyeri için veri derlenmiş olup, bu işyerlerinde toplam 120 bin 235 çalışan tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işyerlerinin yüzde 33’ü, çalışanların yüzde 23,1’i Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektöründedir. Çalışan oranı işyeri oranına göre daha fazladır. Ülkemizde istihdamın en çok yer aldığı, diğer bir deyişle her 10 çalışandan 2’sinin bu sektörde çalıştığı anlaşılmaktadır. Ticaretin gelişmesiyle birlikte ülkemiz ekonomik yapısı içinde önemli bir paya sahip olan Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörünün araştırma verileri ışığında işgücü piyasasında da aynı derece öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.

(İlgili yazı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan 2019 Yılı İş Gücü Piyasası Araştırması Madencilik ve Taş Ocakçılığı Sektörü Raporundan alınmış olup ilgili yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı Erişim

Bizimle çalışmak ister misiniz?